Neem direct contact met ons op

Valk Administraties > Disclaimer

Disclaimer / Gebruikersovereenkomst

De informatie op valkadministraties.nl, is samengesteld om u als bezoeker aan deze website optimaal te informeren. De informatie is niet bedoeld als technisch advies maar dient om u een beeld te verstrekken van de organisatie, de producten en diensten en de werkwijze van Valk Administraties. Op de inhoud van de websites is het auteursrecht en copyright recht van Valk Administraties van toepassing. Via de contactpagina kunt u reageren op de verschillende onderwerpen. Deze worden als email aan ons verzonden. Uw emailadres wordt door Valk Administraties niet aan derden verstrekt maar dient uitsluitend om u te informeren en te reageren op uw eventuele vragen en opmerkingen. Indien u op het veld contact uw emailadres verstrekt, zodat wij op uw vragen kunnen antwoorden dan wordt uw emailadres in de Valk Administraties database opgenomen. Indien u hiertegen bezwaar hebt dan kunt u dit op de contactpagina aangeven. Indien u via de nieuws/service pagina brochures, presentaties en of de nieuwsbrief aanvraagt dan worden deze na het verstrekken van de gegevens van de aanvrager tevens in de Valk Administraties database opgeslagen daar wij er van uitgaan dat u bijvoorbeeld de nieuwsbrief wilt ontvangen. Na elke verzending van de nieuwsbrief aan uw email adres kunt u de verzending stopzetten. Valk Administraties staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een nieuwsbrief of email noch voor de tijdige ontvangst daarvan. De inhoud van onze websites wordt met uiterste zorg samengesteld. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid over de compleetheid en juistheid van de gegevens.

————————————

Valk Administraties is een handelsnaam van Oculus Valk BV die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75752743.

 

Deze website Valk Administraties is het eigendom van en wordt beheerd door:

Valk Administraties
T 0184 – 688 830

E info@valkadministraties.nl

 

Gerelateerde informatie:

Algemene Voorwaarden

Privacy Beleid

Op deze website is een gebruikersovereenkomst van kracht tussen Valk Administraties en de bezoeker van de website, hierna ‘de gebruiker’ genoemd. Door gebruik te maken van de website valkadministraties.nl gaat de gebruiker akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

Valk Administraties behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.

 

Gebruiksvoorwaarden website & informatie

Alle informatie, teksten (zoals specificaties, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto’s, handelsnamen, producten en/of diensten – hierna ‘de informatie’ genoemd – die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Valk Administraties

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Valk Administraties het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, wijzigingen, distribueren, verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

 

Links naar deze website

Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Valk Administraties bevindt of via de link naar de website van Valk Administraties wordt gestuurd.

 

Aansprakelijkheid

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. Valk Administraties staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

Valk Administraties is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, zelfs indien Valk Administraties van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

 

Links naar andere websites

Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s. Valk Administraties heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

 

Privacy

Valk Administraties verwijst hiervoor naar haar Privacy-beleid en de Verwerkersovereenkomst AVG.

Op deze gebruiksovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze gebruikersovereenkomst, neemt u dan contact met Valk Administraties op via het contactformulier.

Valk Administraties versie 25 november 2020